Profesor specialitati biomedicale si farmaceutice
Voica Cristina Magdalena

 

 

 

Nationalitate(-tati)

romana

 

 

Data nasterii

 

 

 

Sex

F

 

 

Locul de munca vizat / Domeniul ocupational

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

 

 

Experienta profesionala

 

 

 

Perioada

2004-prezent

Functia sau postul ocupat

Profesor specialitati biomedicale si farmaceutice

Activitati si responsabilitati principale

Activitati didactice; membru in comisia metodica, prezentare de lucrari de specialitate in cadrul comisiei, coordonator lucrari de absolvire

Numele si adresa angajatorului

Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Invatamant postliceal sanitar

 

 

Perioada

2006-2008

Functia sau postul ocupat

Biolog

Activitati si responsabilitati principale

Prelucrarea probelor biologice (hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie)

Numele si adresa angajatorului

Centrul Sanovital

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Medical

 

 

Perioada

01.03.2006 – 01.05.2006

Functia sau postul ocupat

Reprezentant medical

Activitati si responsabilitati principale

Promovarea produselor farmaceutice, organizarea de simpozioane in domeniul farmaceutic

Numele si adresa angajatorului

S.C. Pharco Impex S.R.L.

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Farmaceutic

 

 

Perioada

01.01.2004 – 31.12.2005

Functia sau postul ocupat

Asistent Medical de Farmacie

Activitati si responsabilitati principale

Eliberarea prescriptiilor medicale , recomandarea produselor parafarmaceutice si OTC

Numele si adresa angajatorului

S.C. Herbafarm

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Farmaceutic

 

 

 

 

Perioada

01.10.1988 – 18.10.2001

Functia sau postul ocupat

Operator calculator

Activitati si responsabilitati principale

Tehnoredactarea proiectelor de aprovizionare a localitatilor cu gaze, apa si a proiectelor de constructii diverse .

Numele si adresa angajatorului

S.C. Eftimex Group

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Constructii

 

 

Perioada

01.11.1997 – 01.05.1998

Functia sau postul ocupat

Operator calculator - secretariat

Activitati si responsabilitati principale

Tehnoredactare, contabilitate primara,

Numele si adresa angajatorului

S.C. Fast Electric SRL

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

I.T.

 

 

Perioada

15.09.1996 – 31.08.1997

Functia sau postul ocupat

invatatoare

Activitati si responsabilitati principale

Activitati didactice,

Numele si adresa angajatorului

Scoala Generala Dobrogostea

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Invatamant primar

 

 

Educatie si formare

 

Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea

Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

23.04-30.04.2011

Diploma

Comunicare verbala, non-verbala, time-table

"Encouraging creative thinking"

 

 

ITC International TEFL Certificate, Praga, Cehia

Programul Comenius

 

International

13.05.2011-15.05.2011 ,   18 06.2011

Diploma  POSDRU  2007-2013

 

Educatia si formarea  profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. Accesul  la educatie  si formare  profesionala initiala  de calitate. Dezvoltarea culturii, calitatii si furnizarea unei educatii  de calitate in sistemul  de invatamant  preuniversitar din Romania  prin implementarea standardelor de referinta.

 

Proiect POSDRU 02007-2013 /85/1.1/S/55330

 

 

International

Perioada

2005 - 2007

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Master in  Biologie medicala

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Hematologie, Biochimie, Imunocitochimie, Endocrinologie, Parazitologie, Microbiologie, Plante medicinale , Genetica si Genomica umana, Epidemiologie, Fiziopatologie, Statistica medicala

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Universitatea din Pitesti – Facultatea de Stiinte , sectia Biologie

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

postuniversitar

 

 

Perioada

2002 - 2004

Calificarea / diploma obtinuta

Asistent medical de farmacie

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Tehnica farmaceutica, Chimie farmaceutica, Plante medicinale, Microbiologie, Urgente medico-chirurgicale, Anatomia

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila Pitesti

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

Postliceal – sanitar nivel 3

 

 

Perioada

01.03.1997 – 01.06.1997

Calificarea / diploma obtinuta

Operator calculator

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Utilizarea programelor de calculator; Word, Excel, Power Point

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

International Computer School  Arges

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

Cursuri suplimentare de scurta durata

 

 

Perioada

1991 – 1996

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Licenta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Competente didactice si competente de laborator

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Universitatea din Pitesti – Facultatea de Stiinte ,sectia Biologie

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

Studii Universitare de lunga durata

 

 

Perioada

1987 -1991

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Laborant - biochimist

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Liceul Zinca Golescu – Pitesti , profil chimie - biologie

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

Nivel liceal

 

 

Aptitudini si competente personale

 

 

 

Limba(i) materna(e)

Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua limba materna, vezi instructiunile)

 

 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

 

Autoevaluare

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

Limba

 

En

B2

 

B2

 

B2

 

B2

 

B2

Limba

 

Sp

A2

 

B2

 

A1

 

A1

 

A1

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

 

 

Competente si abilitati sociale

Capacitatea de a comunica foarte bine cu toate categoriile de persoane, deschisa la idei noi, punctuala, volubila, atasata de colegi, capabila de a motiva persoanele cu care lucrez pentru a realiza diferite activitati .

 

 

Competente si aptitudini organizatorice

 Capacitate de  adaptare la nivelul interlocutorilor, lucru in echipa, colegialitate, indeplinirea promta a sarcinilor , spirit de observatie.

 

 

Competente si aptitudini tehnice

Realizarea planurilor de lectie si propunerilor privind temele pentru acasa, materialelor didactice, materialelor informative  si promotionale.

 

 

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft Word, Excel, Power Point , internet Explorer

 

 

Competente si aptitudini artistice

Melomana

 

 

Alte competente si aptitudini

Onesta, sincera, amabila, receptiva la nou, dornica de experiente noi

Permis(e) de conducere

Categoria B

 

 

Informatii suplimentare

Certificat de acordare a gradului didactic definitivat in invatamant, 2010

Certificat de participare la seminarul cu tema: „Tehnici si Notiuni de Biochimie Hematologie si Microbiologie, utile in activitatea din garda si /sau laboratorul de urgenta” (05.04.2008 – 06.04.2008 organizat de CALILAB, furnizat de EMC pentru medici, biologi, chimisti si biochimisti)

Certificat de participare la seminarul cu tema : Manualul Calitatii propriu al laboratorului – cerinta la acreditarea laboratorului, contractarea analizelor de catre CNAS si implementarea sistemului de memegement al calitatii ( 30.01.2007 – organizat de CALILAB, furnizat de EMC pentru medici, biologi, chimisti si biochimisti)

Colaborarea cu ITM Arges,privind protectia muncii in cadrul institutiilor de invatamant, seminarii organizate de catre OAMMR privind activitatea din domeniul farmaceutic

 

 

 

 

 

 

CADRE DIDACTICE