Maistru instructor
Nila Ana Lelia Carmen

Nationalitate(-tati)

romana

Locul de munca vizat / Domeniul ocupational

Maistru instructor

 

 

Experienta profesionala

 

 

 

Perioada

Din septembrie 2010 pana in prezent

Functia sau postul ocupat

Maistru instructor

Activitati si responsabilitati principale

 

Numele si adresa angajatorului

Scoala Sanitara Postliceala „Carol Davila” din Pitesti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

invatamant

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 1991-2007

Asistent medical generalist principal

Spitalul Municipal Aiud, Alba

 

Sanatate

Educatie si formare

 

 

 

Perioada

1995-1996

Calificarea / diploma obtinuta

Echivalare studii liceale cu studii postliceale / Asistent medical generalist

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Scoala Sanitara Postliceala Alba Iulia

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

 

 

 

Aptitudini si competente personale

 

 

 

Limba(i) materna(e)

Romana

 

 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

 

Autoevaluare

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

Limba engleza

 

 

Utilizaror

elementar

 

Utilizaror

elementar

 

Utilizaror

elementar

 

Utilizaror

elementar

 

Utilizaror

elementar

Limba franceza

 

 

Utilizaror

elementar

 

Utilizaror

elementar

 

Utilizaror

elementar

 

Utilizaror

elementar

 

Utilizaror

elementar

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

 

 

Competente si abilitati sociale

Spirit de echipa: am lucrat intr-un serviciu de urgente unde acest spirit e necesar

 

 

Competente si aptitudini organizatorice

Am fost 4 ani lider al unei organizatii formata din 300 persoane

 

 

Competente si aptitudini tehnice

 

 

 

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

Word,exel.office

 

 

Competente si aptitudini artistice

Pasiune pentru cusut goblen

 

 

Alte competente si aptitudini

 

 

 

Permis(e) de conducere

Informatii suplimentare

Categoria B

Certificat de acordare a definitivarii in invatamant (2012)

Atestat de pregatire psihopedagogica (2011)

CADRE DIDACTICE