Stanescu Victor

Nationalitate(-tati)

Româna

Sex

Masculin

 

 

Locul de munca vizat / Domeniul ocupational

 

  

 

 

Experienta profesionala

Perioada

 

-  2003 – 2010

Functia sau postul ocupat

-  Director / lector

Activitati si responsabilitati principale

-  activitati de conducere, formator cursuri pentru adulti, consultant pentru sisteme de management, auditor

Numele si adresa angajatorului

- SC ELAS SRL; Str. Exercitiu, Bl. PS 8, Sc. C, Ap. 13, Pitesti, jud. Arges

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

-          Alte forme de invatamant

-          Consultanta pentru afaceri si management

                       Perioada

-          2003

Functia sau postul ocupat

-          Consultant

-          Lector

Activitati si responsabilitati principale

-          formator cursuri pentru adulti, consultant pentru sisteme de management, auditor

Numele si adresa angajatorului

-          SC ATVA SRL PITESTI

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

-          Consultanta pentru sisteme de management

-          Audituri pentru sisteme de management

-          Instruire pentru managementul calitatii

Perioada

-          2001 – 2002

Functia sau postul ocupat

-          Formator

Activitati si responsabilitati principale

-          Elaborare si sustinere cursuri formare profesionala

Numele si adresa angajatorului

-          Autombile Dacia – Renault , Str. Uzinei, Nr. 1, Mioveni

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

-          Formare profesionala pentru salariati

Perioada

-          1999 – 2001  

Functia sau postul ocupat

-          Ordonator de investitii si logistica

Activitati si responsabilitati principale

-          Coordonare activitati de logistica

-          Activitati de investitii

Numele si adresa angajatorului

-          Autombile Dacia – Renault , Str. Uzinei, Nr. 1, Mioveni

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

-          investitii si logistica pentru laboratoare de incercarii

-           

Perioada

-          1976 – 1999

Functia sau postul ocupat

-          Subinginer automobile

Activitati si responsabilitati principale

-          Activitati tehnice

-          Responsabil de lucrari (incercari)

-          Activitati de incercari

Numele si adresa angajatorului

-          Autombile Dacia, Str. Uzinei, Nr. 1, Mioveni

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

-          Proiectare, încercari si omologari automobile

-           

 

 

 

Educatie si formare

 

 

 

Perioada

  1973 – 1976

 

 

Calificarea / diploma obtinuta

 

 

Subinginer

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Discipline teoretice, tehnice, mecanice, tehnologii pentru automobile si motoare

Subinginer automobile

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Institutul de Învatamânt Superior Pitesti, Facultatea Tehnica,

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

  Studii universitare de scurta durata

Perioada

 Decembrie 2002

Calificarea / diploma   obtinuta

 Formator

 

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 - abilitati de comunicare verbala si nonverbala

 -  ascultare activa

 -  persuasiunea

 -  conceperea unei prezentari orale

  - pregatirea celui care sustine pregatirea

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

  MINARDO BUCURESTI

Perioada

 2005

Calificarea / diploma   obtinuta

 Auditor sisteme de management calitate

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 AUDITOR DE TERTA PARTE SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE – ISO 9001    

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

 SIMTEX-OC SA Bucuresti

Perioada

 2007

Calificarea / diploma   obtinuta

 Auditor sisteme de management mediu

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 AUDITOR DE TERTA PARTE SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU – ISO 14001 

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

 FLOYD AD & C Bucuresti

Perioada

 2008

Calificarea / diploma   obtinuta

 Auditor sisteme de management sanatate si securitatea muncii

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 AUDITOR DE TERTA PARTE SISTEME DE MANAGEMENT DE SANATATE SI SECURITATE ÎN MUNCA – ISO 18001

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

 FLOYD AD & C Bucuresti

Perioada

 2009

Calificarea / diploma   obtinuta

 Formator de formatori

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 Comunicare

 Metode de predare/invatare adulti

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

 FLOYD AD & C Bucuresti

Perioada

 2009

Calificarea / diploma   obtinuta

 Auditor responsabilitate sociala

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 AUDITOR DE TERTA PARTE SISTEME DE MANAGEMENT pentru RESPONSABILITATE SOCIALA, conform SA 8000

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

 CISE Italia

Perioada

 2010

Calificarea / diploma   obtinuta

 Manager resurse umane

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 Managementul resurselor umane

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

 FLOYD AD & C Bucuresti

 

 

Aptitudini si competente personale

-          comunicare

-          ascultare activa

-          utilizare PC

-          munca în echipa

-          utilizare instrumente de management

-          evaluarea resurselor umane

 

 

 

Limba(i) materna(e)

Româna

 

 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

 

Autoevaluare

 

Întelegere

Vorbire

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

Limba

 

 

franceza

 

franceza

 

franceza

 

franceza

 

franceza

Limba

 

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

B2

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

 

 

Competente si abilitati sociale

  - abilitatea de a comunica;

  - constituire,implementare si coordonare echipe;

  - sinceritate;

  - onestitate

 

 

Competente si aptitudini organizatorice

   - Spirit de observatie

   - Adaptarea la situatii impuse;

   - Bun organizator

   - Bun evaluator

   - Bun negociator

   

 

 

Competente si aptitudini tehnice

Dexteritate

Precizie

 

 

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

-          Bun cunoscator Windows,  Power Point, Exceal, Navigare Internet

 

 

Alte competente si aptitudini

 

                 Permis(e) de conducere

 

               Informatii suplimentare

Muzica, desenul

 

Da, categorii: B si C

 

 Participare la sesiuni de comunicari stiintifice, seminarii, conferinte, audituri internationale.

CADRE DIDACTICE