Profesor
Iordache Simona
   

 

 

Nationalitate(-tati)

Romana

 

 

Locul de munca vizat / Domeniul ocupational

 

 

 

Experienta profesionala

 

 

 

Perioada

1996 - 1999

Functia sau postul ocupat

Asistent social

Activitati si responsabilitati principale

Asistarea sociala si recuperarea  copiilor  abandonati si distrofici

Numele si adresa angajatorului

Spitalul de Pediatrie Pitesti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Asistenta sociala

 

 

 

1999 - 2001

 

Profesor de religie ortodoxa

 

Diriginte

 

Activitati de predare si coordonare a clasei

 

Scoala Generala nr. 1 Cluj Napoca

 

Educatie

 

 

 

2001 -  prezent

 

Profesor de stiinte psihosociale

 

  Activitati de predare si de coordonare a Comisiei metodice de stiinte medicale

 

Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA din Pitesti

 

Educatie

 

 

Educatie si formare

 

 

 

Perioada

2006-2008

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de master

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Universitatea din Pitesti – Facultatea de teologie ortodoxa

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

national

 

 

 

1992-1996

 

Diploma de licenta

 

Teologie ortodoxa –asistenta sociala

 

Universitatea din Pitesti – Facultatea de teologie ortodoxa

 

national

 

 

 

August 2002

 

Certificat de Acordare a Definitivarii in Invatamantul Romanesc

 

Universitatea din Pitesti

 

national

 

 

 

2003 - 2006

 

Certificat de competente  profesionale

 

Scoala sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti – asistent medical generalist – asistenta socioala asistenta pedagogica

 

National

 

 

 

 

Aptitudini si competente personale

 

 

 

Limba(i) materna(e)

Precizati limba(ile) materna(e) Romana

 

 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

 

Autoevaluare

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

Limba franceza

 

 

B1

 

B1

 

B1

 

B1

 

B2

Limba engleza

 

 

A2

 

A1

 

A2

 

A2

 

A1

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

 

 

Competente si abilitati sociale

-mediere,comunicare,munca in echipa

 

 

Competente si aptitudini organizatorice

-capacitate de previzionare,planificare,organizare si evaluare

 

 

Competente si aptitudini tehnice

-aplicarea metodelor de predare;realizarea planurilor de lectie,a materialeleor didactice;elaborarea de teste de evaluare;

 

 

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

-operare date; internet

 

 

Competente si aptitudini artistice

-

 

 

Alte competente si aptitudini

-

 

 

Permis(e) de conducere

Da;categoria B

 

 

 

 

CADRE DIDACTICE