Profesor biologie
Vladoiu Elena Florentina

Nationalitate(-tati)  Româna

Locul de munca vizat / Domeniul ocupational

Profesor de biologie

Experienta profesionala

 

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

                                                 

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

                                                   

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

                                                  

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

                                                                                   

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numelesi adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Perioada

Functa sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

17/09/2012 - nedeterminat

Profesor

Profesor biologie

Scoala Sanitara Postliceala ”Carol Davila”- Pitesti

Institutie de învatamânt

 

01/09/2011-31/08/2013

Profesor

Profesor biologie

Scoala Gimnaziala ”Tudor Musatescu”-Pitesti +

Scoala Gimnaziala nr.1 Pietrosani 

Institutie de învatamânt

 

01/09/2010-31/08/2011

Profesor

Profesor biologie

Scoala cu clasele I-VIII Pietrosani +

Grup Solar Domnesti

Institutie de învatamânt

 

01/09/2009-31/08/2010

Profesor

Profesor biologie

Grup Scolar Constructii de Masini-Colibasi +

Scoala cu clasele I-VIII Pietrosani

Institutie de învatamânt

 

01/09/2005-31/08/2009

Profesor

Profesor biologie

Scoala cu clasele I-VIII  Bârzesti -Vulturesti +

Scoala cu clasele I-VIII Pietrosani

Institutie de învatamânt

 

01/09/2004-31/08/2005

Profesor

Profesor biologie

Scoala nr.3 ”Ion Pillat”-Pitesti

Institutie de învatamânt

 

06/02/2004-31/08/2004

Profesor

Profesor biologie

Scoala Badesti + Scoala Pietrosani +

Grup Scolar Domnesti

Institutie de învatamânt

 

15/09/2002-13/06/2003

Profesor

Profesor biologie

Scoala Contesti + Scoala Racovita de Jos +

Grup Scolar Colibasi

Institutie de învatamânt

 

01/09/2001-31/08/2002

Profesor

Profesor biologie

Scoala Contesti + Scoala Davidesti +

Scoala Colibasi

Institutie de învatamânt

 

01/09/2000-31/08/2001

Profesor

Profesor biologie

Scoala Racovita de Jos + Scoala Colibasi

Institutie de învatamânt

 

01/09/1998-31/08/2000

Profesor

Profesor biologie

Scoala Colibasi

Institutie de învatamânt

 

 15/09/1997-31/08/1999

Învatator

Învatator

Scoala Colibasi

Institutie de învatamânt

Educatie si formare

 

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

 

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

 

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

 

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

 

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea nationala sau Internationala

                                                  

Perioada

Calificarea  / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea nationala sau  internationala

 

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate /competente profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de învatamânt/  furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea nationala sau Internationala

2010-2012

Asistent medical de farmacie

Tehnica farmaceutica, Chimie farmaceutica,

Plante medicinale, Microbiologie, Urgente medico-chirurgicale, Anatomie

Scoala Sanitara Postliceala ”Carol Davila” Pitesti

Postliceal – sanitar nivel 3

 

 

Sem.II anul scolar 2006-2007

Formare profesionala

Predarea interactiva centrata pe elev, Evaluarea continua în clasa,

Cunoasterea elevilor, Adaptarea curriculum-ului la contextul rural

Unitatea de Management a Proiectelor pentru Învatamântul Preuniversitar

Cursuri suplimentare de scurta durata

 

 2001-2003

Diploma de Master în Biologie Medicala

Hematologie,Biochimie,Imunologie,Endocrinologie,

Parazitologie,Microbiologie,Plante medicinale,Genetica medicala,Epidemiologie,Fiziopatologie,Statistica medicala,Oncobiologie

Universitatea din Pitesti – Facultatea de Stiinte, sectia Biologie

Postuniversitar

 

19/07/2002-18/10/2002

Programator calculator

Utilizarea programelor de calculator: Word, Excel,

Power Point, C++

Centrul Teritorial de Instruire Autorizat A.T.P. – Arges

Cursuri suplimentare de scurta durata

 

1993 -1997

Diploma de Licenta

Competente didactice si competente de laborator

Universitatea din Pitesti – Facultatea de Stiinte,

sectia Biologie

Studii Universitare de lunga durata

 

1989-1993

Diploma de Bacalaureat

Laborant - biochimist

 

Liceul ”Zinca Golescu” – Pitesti, profil chimie – biologie

 Nivel liceal 

Aptitudini si competente personale

 

Limba(i) materna(e)

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

Autoevaluare

Nivel european (*)

 

Limba franceza

Limba engleza

Româna

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversa?ie

Discurs oral

 

 

Utilizator mediu

 

Utilizator mediu

 

Utilizator mediu

 

Utilizator mediu

 

Utilizator mediu

 

Utilizator mediu

 

Utilizator mediu

 

Utilizator mediu

 

Utilizator mediu

 

Utilizator mediu

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

Competente si abilitati sociale

Capacitate de  comunicare, deschisa la idei noi,

punctuala, atasata de colegi, creativitate, spirit de observatie

Competente si aptitudini organizatorice

Simt organizatoric, capacitate de planificare si

coordonare a activitatii, lucru în echipa

Competente si aptitudini tehnice

Realizarea planurilor de lectie si propunerilor privind temele pentru acasa, materialelor didactice, materialelor informative si promotionale.

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft Word, Excel, Power Point , Internet Explorer

Competente si aptitudini artistice

Melomana

Alte competente si aptitudini

Onesta, sincera, amabila, receptiva la nou, dornica de experiente noi

Permis(e) de conducere

-

Informatii suplimentare

Certificat de participare la programul de formare continua ”Competente cheie TIC în curriculum scolar” (21.03.2012-07.04.2012 în cadrul proiectului POSDRU)

Certificat de acordare a gradului didactic I (2012)

Certificat de participare la cursul ”Utilizare Portal eScoala”

(08.2011 în cadrul proiectului ”eScoala” co-finantat prin

Fondul European de Dezvoltare Regionala, Programul

Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii

Economice”, proiect implementat prin Uniunea

de Management al Proiectelor cu Finantare

Externa, M.E.C.T.S.)

Certificat de absolvire a cursului ”Educatia pentru sanatate” (18.04.2010-09.05.2010 organizat de Casa Corpului Didactic Arges)

Certificat de acordare a gradului didactic II (2007)

Certificat de acordare a gradului didactic definitiv (1999)

 

 

CADRE DIDACTICE