Director
Stanescu Elena

Nationalitate(-tati)

romana

Sex

feminin

Experienta profesionala

 

 

Perioada

  

   1) 2008 – prezent

 

 

Functia sau postul ocupat

 

Profesor nursing / Presedinte CA

 

 

Activitati si responsabilitati principale

 

Activitati de predare specialitai Nursing;

activitati si responsabilitati de conducere si reprezentare unitate de invatatmant .

 

 

Numele si adresa angajatorului

 

Scoala Sanitara Postliceala „CAROL DAVILA” din Pitesti

 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

  Invatamant postliceal particular acreditat

 

 

     

2) 1997-2008

         Profesor Nursing / manager

         Activitati de predare specialitai Nursing; activitati si responsabilitati de conducere si reprezentare unitate de invatatmant

         Asociatia Femeilor Pitestene ANA –Scoala Sanitara Posliceal CAROL DAVILA Pitesti

         Invatamant postliceal particular autorizat

3) 1998-2003

         Asistent medical-referent

         Activitati de acreditare furnizori de servicii medicale

         Casa de Asigurari de Sanatate Arges

         Domeniul medical

4) 1994-1998

         Asistent medical sef

         Directia Sanitara a judetului Arges

         Activitati de conducere asistenti medicali pe judet Arges

         Domeniul medical

5) 1983-1994

         Asistent medical generalist

         Spital Judetean Arges

         Activitati de ingrijire bolnavi (nursing)

         Domeniul medical

6) 1978-1983

         Asistent medical generalist

         Spital municipal Curtea de Arges

         Activitati de ingrijire bolnavi (nursing)

         Domeniul medical

Educatie si formare

 

Perioada

 1) 2003-2007

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de licenta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Domeniul Medicina-specializarea ASISTENTA MEDICALA

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIS”din ARAD

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

   Studii universitare de lunga durata

 

 

 

  2) 1976-1978

         Diploma de absolvire a Scolii de specializare Postliceala

         Domeniul sanitar-specialitatea ASISTENT MEDICAL

         SCOALA DE SPECIALIZARE POSTLICEALA SANITARA din PITESTI

         Nivel postliceal

 

  3) 1970-1974

         Diploma bacalaureat

         Profil real

         LICEUL „ZINCA GOLESCU” din PITESTI

 

 

Formare profesionala continua:

 

 • 2011 - Expert medical in cadrul proiectului cu finantare europeana al AFMC „CHRISTIANA”Bucuresti „Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un context transnational modern”
 • 2011– Curs de perfectionare Grundtwig:”Metode de invatare pentru adultii seniori” – NISA -Franta
 • 2011 –Curs perfectionare „Vizite de studiu”-NANCY-Franta
 • 2010 –Expert pe termen lung in cadrul proiectului ARACIP:

              „Dezvoltarea culturii calitatii si furnizarea unei educatii de calitate in sistemul   de invatamint preuniversitar”

 • 2010 – Grad didactic II
 • 2008 – Curs „Initiere in cercetare si introducerea cercetarii in scolile de nursing”- Asociatia de Nursing din Romania+Scoala Sanitara Postliceala Fundeni Bucuresti
 • 2007 – Conferinta „Politici si mecanisme de business in sistemul de sanatate din Europa Centrala si de Sud-Est:- Ministerul Sanatatii
 • 2006 – Curs „Auditori de terta parte pentru sistemul de Management al Calitatii”- SIMTEX-OC
 • 2006 – Program de formare:”Metode curente de invatare pentru nurse si moase” ICN +Universitatea Manchester
  • 2005 - Curs „Calitate in sistemul ingrijirilor de sanatate „-Georgetown University + Ministerul Sanatatii
  • 2004 – Curs de Formare Formatori in domeniul INGRIJIRILOR COMUNITARE, Centrul de  Perfectionare al Ministerului Sanatatii
  • 2003 – Curs de Auditor Intern ISO 9001-2000, Consulting SRL Bucuresti
  • 2002 – Program „Promovarea alimentatiei la sin”- Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului”Prof. de. Alfred Rusescu”in colaborare cu UNICEF
  • 2001 – Grad didactic Definitivat –Ministerul Educatiei si Cercetarii
  • 2000 – Curs de Leadership, Asociatia de  Nursing din România
  • 1998 – Curs de Psiho-pedagogie, Universitatea Pitesti
  • 1998 – Curs de perfectionare „Metode de Îmbunatatire a Îngrijirii Medicale în Comunitate”, Centrul de Perfectionare al Ministerului Sanatati
  • 1997 – Curs de Formare a Evaluatorilor pentru Acreditarea Spitalelor, Joint Commision International + Ministerul Sanatatii
  • 1996 – Specializare în „Management în Nursing”, Baylor University Center + Ministerul Sanatatii
  • 1995 – Curs de perfectionare „Aptitudini de baza in Nursing”- Ministerul Sanatatii

 

 

 

Aptitudini si competente personale

 

 

 

 

Limba(i) materna(e)

romana

 

 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

Franceza,engleza

Autoevaluare

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

Limba franceza

 

 

C1

 

C2

 

C1

 

C1

 

C1

Limba engleza

 

 

A2

 

A2

 

A2

 

A1

 

A1

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

 

 

Competente si abilitati sociale

  Comunicare,munca in echipa,empatie,disponibilitate pentru voluntariat;

 

 

Competente si aptitudini organizatorice

   Conducere,organizare,implementare,evaluare 

 

 • Organizarea 2 conferinte nationale cu participare internationala :

 

        - 1995 Pitesti Conferinta Asociatia de Nursing – lansarea pachetului de materiale

I         informative de educatie sanitara LEMON-OMS

-1996 Pitesti Conferinta Asociatia de Nursing –lansarea proiectului „Injectii fara riscuri”

 

 • 2003 infiintarea Agentiei de Ingrijirila Domiciliuin cadrul Asociatiei  Femeilor Pitestene „ANA”

 

 • 1997-2008-coordonarea unui proiect de educatie sanitara in parteneriat cu institutii publice din orasul Pitesti.

 

 • 2009-2010-coordonarea unui proiect de mobilitate Leonardo da Vinci –stagii de practica pentru 20 elevi ai Scolii Sanitare Postliceale CAROL DAVILA Pitesti in 2 spitale din Franta

 

Competente si aptitudini tehnice

Manualitate,precizie

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

Woord,Power point,Navigare internet

Competente si aptitudini artistice

Desen tehnic,lectura

Alte competente si aptitudini

Negociere,gestionare situatii de criza

Permis(e) de conducere

Categoria B din 1984

 

 

Informatii suplimentare

 Vicepresedinte al AOCIATIEI DE NURSING din Romania

 

   Publicatii :

 • 1999 – „Jurnal de Nursing”, articol „Drepturile pacientilor”
 • 2001 – „Standarde de calitate în serviciile de îngrijiri la domiciliu” (Manual) – participant in grupul de lucru în proiectul Fundatiei de Îngrijiri Comunitare Bucuresti
 • 2001 – „Externarea dirijata din spital si îngrijiri la domiciliu” – participant in grupul de lucru  în proiectul Fundatiei de Îngrijiri Comunitare Bucuresti 
 • 2002 – Ghid de lucru : „Servicii integrate de îngrijiri pentru persoane în vârsta” – participant in grupul de lucru  în proiectul Fundatiei de Îngrijiri Comunitare Bucuresti 
 • 2008 – „Diagnostice de nursing-definitii si clasificari” membru in echipa de traducere si adaptare
 • 2009 – Proceduri de nursing partea a II-a  coautor

 

    Coautor la elaborarea curriculum scoala postliceala sanitara –anexa 3 la OMECT   2713/29.11.2007

CADRE DIDACTICE