Profesor specialitati farmaceutice
Rusu Laura

Nationalitate(-tati)

Romana

 

 

Data nasterii

 

 

 

Sex

F

 

 

Locul de munca vizat / Domeniul ocupational

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

 

 

Experienta profesionala

 

 

 

Perioada

01.11.2001 - prezent

Functia sau postul ocupat

farmacist diriginte

Activitati si responsabilitati principale

Asigurarea activitatii in farmacie , eliberarea de retete gratuite si  compensate, operare calculator

Numele si adresa angajatorului

S.C. Mona SRL

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Privat - farmaceutic

 

 

Perioada

01.01.2002 - prezent

Functia sau postul ocupat

Profesor specialitati farmaceutice

Activitati si responsabilitati principale

Activitati didactice; membru in comisia metodica, prezentare de lucrari de specialitate in cadrul comisiei, coordonator lucrari de absolvire

Numele si adresa angajatorului

Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Privat – sanatate, invatamant

 

 

Perioada

01.10.1999 – 01.11.2001

Functia sau postul ocupat

farmacist

Activitati si responsabilitati principale

Asigurarea activitatii in farmacie , eliberarea de retete gratuite si  compensate, operare calculator

Numele si adresa angajatorului

S.C. Trans Euroturbo

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Privat - farmaceutic

 

 

Perioada

01.10.1997 – 01.10.1999

Functia sau postul ocupat

farmacist

Activitati si responsabilitati principale

Asigurarea activitatii in farmacie , eliberarea de retete gratuite si  compensate, operare calculator

Numele si adresa angajatorului

S.C. Impala SRL

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Privat - farmaceutic

 

 

Educatie si formare

 

 

 

Perioada

 

Calificarea / diploma obtinuta

-

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Uniunea Europeana – politici si economie, Politica sociala a inteprinderii contemporane, Managementul afacerilor , Globalizare,

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Universitatea Constantin Brancoveanu

Master  - sectia management afaceri – anul II

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

Postuniversitar

 

 

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Licenta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Chimie farmaceutica, Chimie fizica, Chimie organica,Chimie anorganica, Chimie analitica, Anatomie, Microbiologie, Farmacologie, Farmacognozie

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Universitatea de Medicina si Farmacie  - sectia Farmacie

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

universitar

 

 

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Psihopedagogie, Modul pedagogic

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Universitatea de Medicina  si Farmacie Targu Mures

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

universitar

 

 

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de Membru al Colegiului Farmacistilor din Romania

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

-

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Colegiul Farmacistilor din Romania

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

Postuniversitar

 

 

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de formare profesionala  continua – Actualitati in homeopatie

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

-

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Colegiul Farmacistilor din  Romania

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

postuniversitar

 

 

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma la simpozionul cu teme „Sindromul Anxietate- Depresie, cea mai frecventa patologie psihiatrica in practica medicala „

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

-

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Colegiul Farmacistilor din Romania

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

postuniversitar

 

 

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de formare profesionala continua –„Necesitatea standardelor calitative in medicatia generica”

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

-

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Colegiul Farmacistilor din Romania

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

Postuniversitar

 

 

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Profil chimie industriala

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Liceul Zinca Golescu

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

liceal

 

 

Aptitudini si competente personale

 

 

 

Limba(i) materna(e)

Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua limba materna, vezi instructiunile)

 

 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

 

Autoevaluare

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

Limba

 

En

B2

 

B2

 

B2

 

B2

 

B2

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

 

 

Competente si abilitati sociale

Comunicare, negociere, munca în echipa, management educational si scolar, relationare, cooperare

 

 

Competente si aptitudini organizatorice

Capacitatea de a previziona, planifica, organiza, coordona si evalua activitati farmaceutice si didactice; experienta in domeniul farmaceutic; indrumare activitati la locul de munca

 

 

Competente si aptitudini tehnice

Executarea tehnicilor de nursing (recoltari, sondaje, spalaturi, clisme, pansamente, administrarea medicamentelor etc) si utilizarea instrumentarului si aparaturii medicale specifice

 

 

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

MicrosoftWord, Excel, Internet,

 

 

 

Competente si aptitudini artistice

-

 

 

Alte competente si aptitudini

-

 

 

Permis(e) de conducere

Nu

 

 

Informatii suplimentare

-

CADRE DIDACTICE