Profesor informatica
Buzatu-Pahontu Mihaela

Nationalitate(-tati)

Româna

 

 

Data nasterii

-

 

 

Sex

Feminin

 

 

Locul de munca vizat / Domeniul ocupational

 

   Profesor informatica

 

 

Experienta profesionala

 

Perioada

2006- prezent

Functia sau postul ocupat

-Profesor informatica

Activitati si responsabilitati principale

-Activitate de predare-învatare-evaluare

Numele si adresa angajatorului

- Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA din Pitesti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

- Învatamânt

 

-1993-1995- Scoala Nr.95 Bucuresti

-1995-1997- Scoala Nr.6 Pitesti

-1997-1998- Scoala Nr.2 Pitesti

-1998-1999- Scoala Generala Micesti

-1999-2000- Gr. Sc. „Mihai Viteazul” Pitesti

-2000-2001- Lic. Ec. „Maria Teiuleanu” Pitesti

-2001-2002- Gr. Sc. Agricol Maracineni

-2002-2003- Gr. Sc. Astra Pitesti

-2003-2008- Scoala Nr.1 “Nicolae Simonide” Pitesti

-2008-2009 Gr. Sc. „Mihai Viteazul” Pitesti

-2009-2010 Liceul Teoretic „Ion Barbu” Pitesti

Educatie si formare

 

 

 

Perioada

  2010 - Master postuniversitar Informatica

  2005 - Obtinerea gradului didactic I în învatamânt

  1995-1999: Universitatea Pitesti, Fac. de Stiinte, Spec. Matematica-Informatica

  1990-1993: Universitatea din Bucuresti, Fac. de matematica- fizica

 

 

Calificarea / diploma obtinuta

 

 

Profesor matematica- informatica/ Diploma de Licenta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobândite

Matematica- Informatica

Numele si tipul institutiei de învatamânt / furnizorului de formare

Universitatea din Pitesti, Facultatea de Stiinte, Specializarea Matematica - Informatica

Nivelul în clasificarea nationala sau internationala

  Nationala

 

 

Aptitudini si competente personale

 

 

 

Limba(i) materna(e)

Româna

 

 

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)

 

Autoevaluare

 

Întelegere

Vorbire

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

Limba engleza

 

 

bine

 

bine

 

bine

 

bine

 

bine

Limba franceza

 

 

bine

 

bine

 

bine

 

bine

 

bine

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

 

 

Competente si abilitati sociale

  - abilitatea de a comunica cu oameni din culturi si domenii cât mai diferite;

  - interventii pentru solutionarea cazurilor atât individual cât si în echipa, fiind

    necesara colaborarea cu parintii, cu profesorii, cu dirigintii;

  -motivarea profesorilor/oamenilor pentru realizarea diverselor activitati în scoala;

 

 

Competente si aptitudini organizatorice

   - Lucru în echipa, comunicativa, spirit de observatie dezvoltat, realizarea promta

     a sarcinilor primite;

   - adaptarea la nivelul interlocutorului;

    - motivarea oamenilor în diverse activitati;

 

 

Competente si aptitudini tehnice

- Realizarea planurilor de lectie si propunerilor privind temele pentru acasa, materialelor didactice (fise de lucru, lucrari, teste practice)

 

 

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului

   - Bun cunoscator Windows,  Microsoft Office, Navigare Internet, limbaje de

  Programare

 

 

Alte competente si aptitudini

 

                 Permis(e) de conducere

 

               Informatii suplimentare

Receptiva la nou, amabila, cinstita, sincera si dornica de a învata lucruri  noi

 

Da

 

  - Master postuniversitar Informatica

  - Participare la numeroase simpozioane judetene si concursuri.

  - Perfectionare internationala in cadrul Programului COMENIUS- Italia 2011

CADRE DIDACTICE