Despre noi          

           Vezi aici PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII (2020-2023)

             Vezi aici Raport anual de evaluare interna a calitatii (2019-2020)

              Vezi aici Planul de imbunatatire a calitatii pentru anul scolar 2021-2022

              Vezi aici Planul managerial 2021-2022 

               Vezi aici Raport activitate director 2020-2021

 

DESCRIEREA INSITUTIEI


            

      Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA din Pitesti este o unitate de învatamânt particular, înfiintata la 01.10.1997, de catre AFP "ANA". În anul 2008, în conformitate cu legislatia specifica din România, scoala a fost acreditata prin OMECT nr. 4852/21.07.2008 si functioneaza ca unitate de învatamânt cu personalitate juridica, de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învatamânt, beneficiind de toate drepturile si obligatiile legale. În anul 2012 si 2016, scoala a fost evaluata de catre ARACIP. Scoala are 3 calificari profesionale acreditate din domeniul “sanatate si asistenta pedagogica”, de nivel ISCED 5, respectiv: Asistent medical generalist, Asistent medical de farmacie, Asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare.

     Viziunea strategica a scolii este aceea de a  deveni o institutie de învatamânt medical competitiva în plan european, angrenata activ în sistemul global de învatamânt.

        Misiunea scolii în cadrul acestei strategii este de  a forma  profesionisti cu competente cheie la nivel european, în vederea integrarii lor pe piata muncii interne si europene. În acest sens  politica scolii s-a axat  pe cresterea profesionalismului cadrelor didactice, dar mai ales pe  dezvoltarea unui proces  de învatamânt ancorat pe valente europene.


    Scoala detine un spatiu in regim de proprietate in Aleea dr. Ana Aslen 18 A Pitesti, unde functioneaza sediul administrativ, 3 laboratoare si biblioteca si un spatiu in regim de inchiriere in str. Victoriei, Pitesti (incinta Alcadibo), unde functioneaza salile de curs.

 

      Curriculumul  scolar si Planurile de învatamânt sunt cele in vigoare pe plan national aprobate prin Ordine ale ministrului astfel:

 

  - Asistent medical generalist –    OMEN nr. 3499/29.03.2018 publicat în MO nr. 428/21.05.2018;

 

  - Asistent medical de farmacie – OMEC 5042/27.09.200, revizuit 2007;

 

 -  Asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare – OMECT  Nr.4760/ 26.07.2006.


       

   Punctul forte al realizarilor scolii îl constituie Activitatea internationala cu diferite Companii medicale din Europa.

               

        Programul Erasmus+  a venit ca o oportunitate pentru elevii si profesorii scolii de a  dobandi competente specifice in sisteme de sanatate performante din Europa prin mobilitati de formare cu  finantare europeana

 

-          Proiectul de mobilitate ERASMUS + nr. 2015-1-RO01-KA102-014261 derulat intre 2015/2016 cu 2 parteneri europeni –Spitalul Charles Perrens din Bordeaux Franta si Beneavin House din Dublin Irlanda, în cadrul caruia 40 elevi din anul III calificarea Asistent medical generalist au efectuat  stagii practice psihiatrice si geriatrice si au avut  sansa sa dobândeasca într-un context real si în sisteme de sanatate  europene, noi cunostiinte, abilitati si competente privind acest tip de îngrijiri nursing.

 

-          Proiect ERASMUS + nr. 2018-1-RO01-KA116-047810 a oferit sansa efectuarii unor mobilitati internationale pentru 20 elevi  si 2 profesori ai  scolii la 2 parteneri europeni Spitalul Charles Perrens din Bordeaux Franta si Beneavin House din Dublin Irlanda.

 

-          Proiectul ERASMUS+ nr. 2019-1-RO01-KA116-061851  în cadrul caruia 22 elevi si 1 profesor VET au efectuat mobilitati de formare la AWO Württemberg Stuttgart Germania.

 

-          Proiectului ERASMUS+ nr. 2020-1-RO01-KA116-078503, în cadrul caruia 24 elevi si 2 profesori VET au efectuat mobilitati de formare la AWO Württemberg Stuttgart Germania.

 

-          Proiect Erasmus+ nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000010219  este  în derulare si  sunt selectati 23 elevi si 1 profesor si 1 staff.       Dorim sa ne pregatim elevii pentru o societate în care internationalizarea, computerizarea si digitalizarea joaca un rol important. Acest deziderat ne motiveaza sa continuam activitatea internationala si sa aplicam pentru a obtine Acreditarea Erasmus, care va oferi sansa obtinerii unor finantari pentru mobilitatile elevilor si personalului si în anii urmatori, pentru a continua procesul de europenizare a scolii.

Avantaje si oportunitati:

- vor avea sansa sa dobândeasca într-un context real si în sisteme de sanatate performante noi cunostinte, atitudini si aptitudini privind îngrijirea pacientilor dupa concepte de nursing recunoscute care individualizeaza îngrijirea;

- vor realiza interventii/proceduri de lucru specifice la standarde europene utilizând echipamente si materiale sanitare performante;


- vor utiliza metode de învatare digitale cum ar fi aplicarea unor software în elaborarea planurilor de îngrijire electronice;


- vor dobândi abilitati lingvistice care-i vor pregati pentru piata muncii si care le vor permite sa valorifice oportunitatile disponibile;


- vor dobândi abilitati de integrare în echipe de lucru multidiciplinare;


- vor constietiza diferentele culturale, îsi vor schimba atitudinea despre ce pare diferit si vor începe sa se simta cetateni europeni;


- vor deveni mai prietenosi cu mediul, observând bune practici de colectare si reciclare a deseurilor în general dar mai ales în mediul de spital, vor învata sa elaboreze mai mult documente pe suport informatic decât pe hârtie.


- posibilitatea de finantare prin proiecte Erasmus+ si sansa acreditarii Erasmus care va facilita si în viitor obtinerea de fonduri europene;


- apartenenta la o retea de scoli europene ENM care ofera largirea cooperarii cu cei 34 de parteneri;


- deschiderea pietei muncii europene pentru profesiile medicale si recunoasterea automata a competentelor pentru calificarea profesionala Asistent medical generalist.

 
 
NOUTATI SI EVENIMENTE
12.09.2023
Scrisoare de multumire
Scrisoare de multumire
...mai mult
05.09.2023
Workshop Septembrie 2023
Diagnostice nursing si utilizarea lor în planul de îngrijire electronic
...mai mult
04.09.2023
Workshop Septembrie 2023
Diagnostice nursing si utilizarea lor în planul de îngrijire electronic
...mai mult