Evenimente

PROCEDURA de reorganizare a procesului de învatamânt

Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA  din Pitesti

 Aprobat CA in sedinta din data de 12.11.2020

PROCEDURA

de reorganizare a procesului de învatamânt începând cu data de 09.11.2020

Având în vedere:

- Hotararea nr. 52/05.11.2020 privind stabilirea unor masuri suplimentare necesare  a fi aplicate pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

- Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii în cadrul unitatilor de învatamânt în conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea îmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 în vigoare de la 01 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 01 septembrie 2020, forma aplicabila la 03 septembrie 2020.

- Ordinul MEC nr. 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologic si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

- Standardele de pregatire profesionala, planurile de  învatamânt  si programele solare pentru calificarile din domeniul Sanatate si asistenta pedagogica, nivel 5, în vigoare, aprobate prin:

   Ordinul MEN  nr. 3.499 din 29 martie 2018 pentru Asistent medical generalist

   OMEC 4760/26.07/2006 Asistent medical BFKT si Recuperare.

   OMEC 5042/27.09.2005 pentru Asistent Medical de Farmacie

Se elaboreaza urmatoarea Procedura privind masurile de reorganizare a activitatii în cadrul Scolii Sanitare Postliceale CAROL DAVILA Pitesti, în anul scolar 2020-2021, începând cu data de 09.11.2020, în conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea îmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Începand cu data de 09.11.2020, luând în considerare situatia epidemiologica, legislatia în vigoare,  infrastructura si resursele umane ale unitatii de învatamânt,  se aplica scenariul III de organizare si desfasurare a cursurilor, respectiv învatarea în sistem online, dupa cum urmeaza:

 

1. Pentru  calificarea  profesionala Asistent medical generalist:  

Cursurile se desfasoara pe platforma Microsoft Teams, în 2 fluxuri – dimineata si dupa amiaza conform orarului stabilit la începutul anului scolar pentru modulele aferente sem.I pâna la încheierea perioadelor de Teorie, respectiv:

-          18.12.2020 pentru anul I AMG;

-          27.11.2020, pentru anul II AMG;

-          21.11.2020 pentru anul III AMG.

Pentru anul I AMG cursurile continua cu desfasurarea practicii comasate de 7 saptamani ce se va organiza în intervalul 04.01.2021- 19.02.2021 astfel:

-          Pentru scenariul II elevii vor fi grupati în echipe pe mai multe fluxuri  si vor efectua aplicatii practice la Sala de demonstratie a scolii sub supravegherea maistrilor instructori, cu respectarea masurilor epidemiologice.

-          Pentru scenariul III, maistrii instructori vor elabora tutoriale cu tehnici/proceduri de lucru si vor selecta anexe curriculare (filme, tutoriale) de pe internet pentru a le utiliza în procesul de instruire practica online pe platforma Microsoft Teams.

Pentru anii II si III AMG, începand cu data  de  04.01.2021, se va organiza predarea orelor de teorie aferente modulelelor programate în sem. II cf. Planurilor de învatamânt; în functie de situatia epidemiologica, orele se vor realiza în scenariul galben sau rosu. 

Prcatica comasata pentru toate modulele studiate pe sem I se va organiza astfel:

Pentru anul II AMG practica comasata este de 10 saptamani/semestru:

 

-          Pentru primele 3 saptamâni se vor oragniza activitati prcatice pe platforma Microsoft Teams în perioada 02.12 -18.12.2020. Sub coordonarea maistrilor instructori elevii vor fi  organizati în grupe de 2 elevi si vor elabora un miniproiect: se vor derula activitati de joc de rol pentru culegerea de date în functie de afectiunile studiate pe sem I, vor identifica probleme de dependenta si vor elabora un Plan de îngrijire la fiecare modul.

 

-           Celelalte 7 saptamâni se vor reprograma pe tot parcursul anului scolar în functie de accesul în unitatile medicale  prin semnarea de Contracte de practica.

Pentru anul III AMG practica comasata este de 11 saptamani/semestru:

-          Pentru primele 4 saptamani se vor oragniza activitati practice pe platforma Microsoft Teams in perioada 23.11.2020 -18.12.2020. Sub coordonarea maistrilor instructori elevii vor fi  organizati în grupe de 2 elevi si vor elabora un miniproiect: se vor derula activitati de joc de rol pentru culegerea de date în functie de afectiunile studiate pe sem I, vor identifica probleme de dependenta si vor elabora un Plan de îngrijie la fiecare modul.

 

-           Celelalte 7 saptamâni se vor reprograma pe tot parcursul anului scolar în functie de accesul în unitatile medicale  prin semnarea de Contracte de practica.

 

2. La calificarile profesionale Asistent medical de farmacie si Asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare:

-          Cursurile se deruleaza conform orarelor stabilite pentru semestrul I si vor continua conform orarelor ce se vor elabora  pentru sem. II, cu respectarea Planurilor de învatamânt si a scenariului stabilit de autoritati.

-          Începând cu data  de  01.02.2021, se va începe predarea orelor de teorie aferente modulelelor programate în sem. II cf. Planurilor de  învatamânt în mod intensiv, astfel ca ultimile 4 saptamâni din sem II sa se aloce  recuperarii orelor de instruire practica în institutii medicale sau la sala de demonstratie.

-          Instruirea practica se va organiza în unitati medico- farmaceutice daca va fi permis accesul si se vor semna Contracte de practica.

 

-          Cadrele didactice vor elabora tutoriale cu tehnici/proceduri de lucru pentru fiecare calificare si vor selecta anexe curriculare (filme, tutoriale) de pe internet pentru a le utiliza în procesul de instruire practica on line.

 

3. Masuri :

a)      Asigurarea implementarii

-          Prelucrarea  Procedurii si  a legislatiei în vigoare cu personalul scolii si elevii;

-          Instruirea peronalului implicat în asigurarea conditiilor igienice.

b)      Resurse umane

-          cadrele didactice vor  preda in sistem de online pentru orele de teorie (conform orare) si cu prezenta fizica, la cursuri sau sala de demonstratie, dupa caz;

-          cadrele didactice vor elabora Fise de prezenta lunara pentru orele sustinute  în scenariul III, sau vor completa condica de prezenta în cazul sceneriului II sau I.

c)      Pentru organizarea activitatilor practice la Sala de demonstratie:

     -   se vor elabora instructiuni specifice;

-  se vor crea posturi de lucru distantate pentru simularea mai multor tehnici, cu echipamente specifice fixe;

 

 

 

Director

Elena Stanescu

NOUTATI SI EVENIMENTE
22.12.2020
PROCEDURA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR PENTRU MOBILITATI DE FORMARE
PROCEDURA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR PENTRU MOBILITATI DE FORMARE Proiect ERASMUS + nr. 2020-1-RO01-KA116-07/ 8503 ”Competente cheie în nursing dobândite în cadru european -Sansa insertiei pe piata muncii ”
...mai mult
20.11.2020
PROCEDURA de reorganizare a procesului de învatamânt
PROCEDURA de reorganizare a procesului de învatamânt începând cu data de 09.11.2020
...mai mult
11.11.2020
Proiect Erasmus+
Proiect Erasmus+ Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila Pitesti
...mai mult