Evenimente

PROCEDURA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR PENTRU MOBILITATI DE FORMARE

 

SCOALA SANITARA POSTLICEALA CAROL DAVILA PITESTI

 

PROCEDURA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR PENTRU MOBILITATI DE FORMARE

Proiect ERASMUS + nr. 2020-1-RO01-KA116-07/ 8503

Competente cheie în nursing dobândite în cadru european

- Sansa insertiei pe piata muncii

 

Participanti:                                                                                                                

  • 26  elevi din anul III calificarea profesionala Asistent medical generalist          
  •   2  profesor  VET

 

Perioada de selectie: 27- 28. 01. 2021

Criteriile de selectie sunt:

1. Pentru elevi

  -  înmatriculat în anul III de studiu, calificarea profesionala AMG

  -  fara situatii de corigenta sau repetentie în  primii 2 ani de studiu

  -  cunostinte de limba engleza, franceza sau germana nivel elementar A2

2. Pentru profesori

  -  profesor de instruire practica ( VET) încadrat în anul scolar 2020/2021

  -  cunostinte de limba germana nivel A2  

Dosarele candidatilor vor cuprinde urmatoarele documente:

 -Cerere de înscriere  la selectie.

-CV Europass, forma actualizata la data depunerii dosarului

-Copie act de identitate

-Pasaport lingvistic Europass

 Documentele se vor depune la secretariatul scolii în perioada 20-26.01.2021

Situatia scolara a candidatilor, precum si dovada calitatii de cadru didactic VET, se  elibereaza de catre secretariatul scolii pentru toti candidatii.

Rezultatele analizei dosarelor se vor afisa la sediul scolii în data de 27.01.2021, ora 14,00.

Testarea candidatilor va avea loc în data de 28.01.2021, online, începand cu ora 9, dupa un grafic ce se va publica cu 24 ore inainte si va consta în urmatoarele probe:

 1. Pentru elevi

Proba scrisa – test grila cunostinte nursing - 6 puncte;

 - Interviu din care sa rezulte: motivatia de a participa la mobilitatea de formare, disponibilitatea pentru perioadele de organizare a stagiilor, disponibilitatea pentru a învata  limba straina a partenerului de primire, comportamentul general în scoala. Fiecare criteriu se va puncta cu 1 punct, punctajul maxim pentru proba interviu fiind de 4 puncte.

 Selectia candidatilor se va face în ordine descrescatoare a  punctajelor cumulate la cele 2 probe, punctajul minim fiind 5.

Candidatii din mediul rural sau cu posibilitati financiare reduse au prioritate, astfel încât cel putin 8 dintre elevii care vor participa la stagiile de formare sa fie din  aceasta categorie.

 2. Pentru profesori

- Interviu din care sa rezulte motivatia de a participa la mobilitatea de formare profesionala, disponibilitatea pentru perioada de organizare a mobilitatii, interesul pentru formarea continua si cresterea calitatii actului didactic. Fiecare criteriu se va puncta cu 3 puncte, punctajul maxim fiind de 9 puncte. Selectia candidatilor se va face în ordinea descrescatoare a  punctajelor  realizate.

 

Rezultatele selectiei vor fi comunicate în data de 29.01.2021 orele 12:00.

Contestatiile se pot depune la secretariatul scolii în data de 29.01.2021, între orele 12:00-14:00.

Rezultatele finale în urma solutionarii contestatiilor -  în data de 01.02.2021, orele 12:00.

  

Responsabil de proiect,

ELENA STANESCU

 

NOUTATI SI EVENIMENTE
16.04.2021
PROCEDURA de reorganizare a procesului de învatamânt
PROCEDURA de reorganizare a procesului de învatamânt începând cu data de 02.04.2021 prin stabilirea graficului de derulare a activitatilor si a modalitatilor concrete de realizare a activitatilor didactice
...mai mult
02.04.2021
Anunt important
Conform adresei nr 1986/DGIP/2.04.2021 a Ministerului Educatiei
...mai mult
22.12.2020
PROCEDURA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR PENTRU MOBILITATI DE FORMARE
PROCEDURA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR PENTRU MOBILITATI DE FORMARE Proiect ERASMUS + nr. 2020-1-RO01-KA116-07/ 8503 ”Competente cheie în nursing dobândite în cadru european -Sansa insertiei pe piata muncii ”
...mai mult