Oferta educationala

Cerere inscriere admitere

 

 CERERE DE  ÎNSCRIERE

 

 Calificarea profesionala: (Optiuni):

 

                                       1. ---------------------------------------------------------------------------------

                                     

                                 Subsemnatul/a…………………………………………………………………………..………nascut/a la data de ……………..........…….., în localitatea................................................., judetul................................... fiul/fiica lui…………...……..si ………………….., posesor al CI.. seria ………….nr……………………eliberat de…………………………………, la data de…………………................…, C.N.P…………………………..………………….……..cu domiciliul stabil în …………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………..

telefon………………..….....................…., e-mail …….……………….......…………………. va rog sa-mi  aprobati  înscrierea la  SCOALA SANITARA POSTLICEALA "CAROL DAVILA" DIN PITESTI .

Consimt ca datele mele cu caracter personal si rezultatele obtinute sa fie afisate la sediul Scolii Sanitare Postliceale „Carol Davila" din Pitesti în perioada de comunicare a rezultatelor admiterii.

Mentionez ca  am luat la cunostinta de conditiile de admitere.

 

 

 

 

        Data:                                                                                                   Semnatura

 

 

 

 

Doamnei Director al  Scolii Sanitare  Postliceale  „Carol Davila" din Pitesti

OFERTA EDUCATIONALA