Oferta educationala

Proiect de Oferta Educationala 2022-2023

 

 

SCOALA SANITARA POSTLICEALA

“CAROL DAVILA”din PITESTI

ACREDITATA OMEC nr. 4852/21.07.2008

 

Avizat CP                                                                                             APROBAT,

în sedinta din data de  17.12.2021                            CA în sedinta din data de 17.12.2021


Nr. 1365/20.12.2021

 

PROIECT DE OFERTA EDUCATIONALA

Pentru anul  scolar 2022-2023

 

Scop:

 Elaborarea ofertei scolare în concordanta cu nevoile reale de educatie si cerintele pietii muncii


Context/renume

 

Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA din Pitesti, functioneaza din anul 1997 ca unitate de învatamînt preuniversitar autorizat, iar din anul 2008 ca unitate de învatamînt  acreditat prin OMEC nr. 4852/21.07.2008.

Conducerea scolii a fost preocupata permanent de a asigura  cresterea  calitatii procesului de învatamînt prin adaptarea continua la standardele nationale de calitate si printr-o politica de personal care a vizat dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice si asigurarea continuitatii acestora; de asemenea a încercat sa dea procesului de învatamînt o dimensiune europeana prin dezvoltarea unor parteneriate si derularea unor proiecte internationale.

Scoala functioneaza în 2 sedii: unul în regim de comodat (sediul social, secretariat si 2 sali) si unul în regim închiriat (3 sali multifunctionale pentru teorie si sali  de demonstratie)

Scoala se bucura în prezent de un bun renume dobândit în cei 24 ani de functionare, atât în plan local cât si national si international. În plan local scoala s-a implicat activ  prin initierea sau participarea la diverse actiuni umanitare si de educatie sanitara având ca parteneri DSP Arges, scoli si  licee din oras.

În plan national scoala a contribuit la elaborarea în 2007 a curricumului national pentru calificarile profesionale din domeniul “Sanatate si asistenta pedagogica, a avut un membru în Comisia nationalaa de curriculum. Scoala are un parteneriat cu Asociatia de Nursing din România care implica participarea elevilor si profesorilor la conferinte nationale si elaborarea de manuale de specialitate.

În plan international în ultimii 3 ani scoala a derulat 3 proiecte Erasmus+ în Fran?a, Irlanda si Germania (110 elevi participan?i si 4 profesori VET), iar în anul 2021 a primit ACREDITAREA Erasmus  în domeniul Educatiei si Formarii Profesionale valabila pâna în anul 2027, fapt ce permite aplicarea în format simplificat pentru finantari de mobilitati europene pentru elevi si staff. De asemenea a primit un Certificat de Excelenta din partea Uniunii Europene pentru implementarea în conditii excelente a activitatilor de mobilitate în contextul Acreditarii Erasmus.

Scoala a  fost preocupata de insertia absolventilor pe piata muncii, oferind elevilor din anii terminali posibilitatea de se întâlni cu angajatori si firme de recrutare din Italia, Germania, Anglia,  Irlanda si Norvegia.

În tara,  angajatori,  în special din mediul privat, au contactat direct scoala pentru a le recomanda absolventi în vederea angajarii (Farmacii, Centre de recuperare, Centrul medical Muntenia, Medici de familie, Medici stomatologi Spitalul de recuperare Sf.Nicolae Pitesti, Centrul medical Natisan).

 

 

 

Elaborarea ofertei scolare se bazeaza pe o serie de date din mediul extern sau intern dupa cum urmeaza:

Date PLAI  (2019-2025) si PRAI (2016-2025)

 

 • Contextul demografic:

 Datele extrase din prognoza demografica realizata de Institutul Na?ional de Statistica pentru perioada 2016-2025 indica (într-o varianta medie) o reducere a populatiei judetului Arges fata de 2005 cu 82,6 mii locuitori pâna în 2025 (- 12,8%).

Principalele concluzii din analiza demografica. Implicatii pentru ÎPT

Imaginea furnizata de analiza demografica, se caracterizeaza prin:

 • declinul demografic general, în mod accentuat pentru popula?ia tânara;
 • sporul natural negativ;
 • reducerea naturala prognozata a populatiei tinere agravata de migratia externa;
 • densitate superioara mediei pe tara;
 • scaderea populatiei urbane pe fondul dominarii populatiei rurale;
 • o usoara crestere a vârstei medii a populatiei, pe ambele sexe, cu pondere mai mare la populatia feminina;
 • se observa o crestere semnificativa a populatiei în localitatile care fac parte din zona metropolitana a municipiului Pitesti.

Tendinta de îmbatrânire a populatiei are urmatoarele efecte negative:

 • reducerea numarului populatiei active;
 • deteriorarea raportului de dependenta economica;
 • reducerea populatei de vârsta scolara cu efecte negative asupra întregului  sistem educational si asupra întregii vieti economice si sociale

Fata de aceste constatari, se recomanda dezvoltarea si extinderea la nivel national a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populatiei vârstnice (asistenta medicala comunitara, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unitati medico-sociale); în aceste conditii formarea profesionala în domeniul sanatate si asistenta pedagogica dobândeste valente cantitative si calitative superioare.

Principalele constatari din analiza evolu?iei la nivelul ocupa?iilor relevante pentru  scoala  postliceala. Pentru scoala postliceala se constata o cre?tere a  solicitarilor de for?a de munca în   domeniile: economic, comer? si sanatate si asisten?a pedagogica

Pentru judet Balanta  locuri de munca-someri este pozitiva în sectorul  Sanatatea si asistenta pedagogica.

 

Context international:

 

Nursele au un rol esen?ial în promovarea sanata?ii, prevenirea bolilor, tratament ?i îngrijire. OMS estimeaza ca nursele ?i moa?ele reprezinta aproape jumatate din numarul total al lucratorilor din domeniul sanata?ii din întreaga lume. Cu toate acestea, pentru ca toate ?arile sa atinga obiectivul 3 de dezvoltare durabila a sanata?ii ?i bunastarii pentru to?i la toate vârstele, OMS estimeaza ca lumea va avea nevoie de înca noua milioane de nurse ?i moa?e pâna în 2030. Aceste locuri de munca suplimentare reprezinta o oportunitate globala pentru investi?ii în personalul nursing. Pentru calificarea profesionala  de Asistent medical generalist cererea pe piata muncii europene a crescut.

 


ANALIZA MEDIULUI  INTERN

 

 1. SITUATII STATISTICE

 

            Desi a crescut numarul absolventilor scolii angajati pe piata muncii internationale, contextul socio-economic din judet, care nu este înca favorabil calificarilor din domeniul sanitar, scaderea numarului de absolventi de liceu si aspectele sociale, au dus în ultimii 3 ani  la o scadere a persoanelor care s-au înscris la  Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA din Pitesti la o medie de 150 elevi admisi, asa cum reiese din tabelul de mai jos. Se constata  ca o parte din candidatii admisi  nu s-au prezentat la semnarea contractului de scolarizare, deci nu au fost înscrisi la începutul anului scolar, media fiind de 130 elevi înscriSi.

 

Situatia elevilor admisi/înscrisi/promovati în perioada 2018 - 2021

 

Nr. crt.

Calificarea profesionala

Admisi

Înscrisi

Promovati

 

 

Admisi

Înscrisi

Promovati

An scolar 2018-2019

Anul I

Anul I

Anul II

Anul III

Anul I

Anul II

Anul III

1.

AMG

118

105

70

70

80

66

69

2.

AMF

19

15

18

14

10

16

14

3.

BFKT

12

12

13

11

11

11

11

Total

149

132

101

95

101

93

94

 

 

Admi?i

Înscri?i

Promova?i

An scolar 2019-2020

Anul I

Anul I

Anul II

Anul III

Anul I

Anul II

Anul III

1.

AMG

135

117

77

69

92

75

68

2.

AMF

8

-

9

17

-

8

17

3.

BFKT

20

14

11

11

11

11

11

Total

163

131

97

97

103

94

96

 

 

Admi?i

Înscri?i

Promova?i

An scolar 2020-2021

Anul I

Anul I

Anul II

Anul III

Anul I

Anul II

Anul III

1.

AMG

128

127

92

77

105

88

75

2.

AMF

9

-

-

8

-

-

7

3.

BFKT

12

-

8

11

-

7

11

Total

149

127

100

96

105

95

93


 

 1. DATE  CU PRIVIRE LA TRASEUL  EDUCATIONAL  SI INSERTIA PE PIATA  MUNCII ÎN ULTIMII   3 ANI:  (datele estimate sunt culese din comunicarea cu absolventii la luna noiembrie 2021):

 

Calificare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Nr. abs

Angajati

Procent

Nr. abs

Angajati

Procent

Nr. abs

Angajati

Procent

AMF

14

1

7%

17

6

35%

7

3

43%

BFKT

11

6

54%

11

2

18%

11

0

0%

AMG

69

15

23%

68

23

34%

75

11

15%

 

 1. DATE CEAC

 

În anul scolar 2020/2021, CEAC a aplicat 96 chestionare initiale aplicate elevilor din anul I si în urma interpretarii lor au reiesit urmatoarele date relevante pentru elaborarea unei noi ofete scolare:

 1. 57% dintre respondenti spun ca au calitati si abilitati practice native pentru a urma o cariera în domeniul sanitar si 42% spun ca i-a convins atractivitatea unei slujbe cerute pe piata muncii;
 2. 65% dintre respondenti au aflat de scoala noastra de pe internet si 24% au fost îndrumati de catre cadrele didactice din liceu;
 3. 65% dintre respondenti se asteapta ca scoala sa le ofere o atmosfera scolara prietenoasa si o exigenta scazuta;
 4. 70% s dintre respondenti sunt absolventi de bacalaureat;
 5. 53% dintre respondenti sunt din mediul rural si din acestia 70% fac naveta.

 

 1. DATE  din Raportul directorului pentru ultimul an scolar încheiat  (2020-2021)

 

Tinta strategica din Planul opera?ional: Îmbunatatirea ofertei educationale prin dezvoltarea calificarilor profesionale cerute pe piata muncii.

Obiective specifice:

a)     Elaborarea/ Revizuirea ofertei educationale care sa sporeasca accesul elevilor la o educatie continua si sa le faciliteze alegerea pentru cariera si stabilirea unui numar de locuri pentru admitere ce poate fi atins în proportie de 100 % anual.

Realizari:

-        Oferta educationala si Planul de scolarizare au fost elaborate în luna decembrie 2019

-        La calificarea AMG locurile au fost completate

-        La calificarile AMF si BFKT s-au înscris pu?ini candida?i din cauza ca aceste calificari nu mai ofera posibilitatea absolven?ilor de a-?i gasi u?or un loc de munca în jude?

 

b)     Diversificarea metodelor de publicitate a ofertei ?colare astfel ca, annual, un numar tot mai mare de tineri sa afle despre oportunitatea de a se forma într-o profesie solicitata pe piata muncii si sa-si sporeasca ?ansele de angajare.

  Realizari:

-        Oferta educationala a fost publicata pe site-ul scolii; facebook, si s-a facut reclama la o televiziune locala - Antena 1

 

 

 

 1. Oferta educationala pentru anul scolar 2021-2022, an scolar curent

 

Pornind de la faptul ca numarul de elevi înscrisi în scoala a scazut în ultimii  ani, corelat cu toate elementele rezultate din analizele efectuate de managementul scolii, în special cele legate de scaderea populatiei scolare la nivelul judetului, dar si de atractivitatea calificarilor profesionale, s-a estimat urmptorul plan de admitere, care însa nu a fost realizat în totalitate, asa cum reiese din tabelul urmator:

                                                                

PERIOADA

CALIFICARE PROFESIONALA

DURATA  DE

PREGATIRE (ani)

NUMAR DE ELEVI propusi

          REALIZAT

 

 

2021 – 2022

 

 

As.med.Generalist

3

125

                 156

As.med.Farmacie

3

25

6

As.med. BFKT si Recuperare

3

25

0

                                                                                                   Total

175

                 162

 

Din totalul de elevi admisi au semnat contracte de scolarizare si s-au constituit clase, astfel:

 

-        La  calificarea profesionala AMG - 138 elevi, si au fost constituite 6 clase în anul I.

-        La calificarea profesionala AMF  - 0 elevi si nu s-a format clasa în anul I.

-        La calificarea profesionala BFKT –si recuperare 0 elevi si nu s-a format clasa în anul I.

 

 

 

Concluzii

 

 

Din analiza mediului intern si extern din ultimii ani scolari, se constata ca nu mai sunt solicitate calificarile profesionale AMF ?i BFKT, dar ramâne atractiva calificarea profesionala AMG.

 

Elementele cele mai importante din con?inutul ofertei educationale au fost:

 

-        Un program flexibil pentru calificarea profesionala Asistent medical generalist, cu posibilitatea de frecventa dimineata (08-14) sau dupa amiaza (14-20);

-        Un colectiv de cadre didactice cu competente profesionale si pedagogice deosebite si o baza didactica la standarde de calitate;

-        Posibilitatea elevilor de a dobândi competente de formare prin mobilitati Erasmus + în tari din Europa.

-        Posibilitatea dezvoltarii personale prin implicarea elevilor în activitati extracurriculare si extrascolare;

-         Posibilitatea absolventilor de a-si gasi un loc de munca, prin organizarea unor întâlniri între elevii anilor terminali si angajatori din tara si strainatate si oferirea de sprijin  privind procesul de angajare;

 

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIONALA

 

 

Pentru anul scolar 2022/2023  scolarizarea  pentru nivelul postliceal 5 de calificare,  domeniul

“Sanatate si asistenta pedagogica”, se face prin învatamânt forma de zi, pentru  urmatoarea calificare profesionala acreditata cu durata de 3 ani:

 

 • Asistent medical generalist

 

Standardul de pregatire si curriculumul conform Cadrului national al calificarii pentru care se asigura pregatirea  la aceasta calificare este national, ?i aprobat prin OMEN nr. 3.499/21.05. 2018.

 

Plan de scolarizare propus pentru anul I

 

An scolar

CALIFICARE PROFESIONALA

DURATA  de scolarizare

 

 

NUMAR LOCURI

 

 

2022– 2023

Asistent medical Generalist

     3 ani

 

             150

      

 

 

SCOALA OFERA ELEVILOR:

 

 • Oferta scolara în concordanta cu cerintele pietii muncii nationale si europene;
 • Experienta internationala în  formarea de asistenti medicali de  22 ani, dobândita în urma derularii de  schimburi internationale si stagii practice la care au participat elevi si profesori ai scolii;
 • Baza materiala si didactica bogata, cu sali de curs, mobilier adecvat, sali de demonstratie dotate cu manechine, mulaje, echipamente medicale si materiale sanitare, un centru de documentare si informare cu carti de specialitate în limba româna, engleza, germana si franceza;
 • Conexiune la internet pentru toti elevii, posibilitate de conectare la Platforme educationale digitale inclusiv pentru activitatea de predare si evaluare;
 • Instruire clinica în unitati medicale din judetul Arges:  Spitalul Judetean de Urgenta  Pitesti, Spitalul de Pediatrie Pitesti, Spital municipal Curtea de Arges, Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni,  Spitalul Orasenesc Costesti, Spitalul de Boli cronice Caline?ti, Serviciul Judetean de Ambulanta Arges.  
 • Un colectiv de cadre didactice instruite, implicate, care utilizeaza mijloace de învatamânt moderne si suporturi proprii de cursuri;
 • Un program flexibil, cu posibilitatea de frecventa în 2  schimburi;
 • Posibilitatea elevilor de a participa la mobilita?i de formare în cadrul programului ERASMUS+
 • Organizarea unor întâlniri între elevii anilor terminali si angajatori din tara si strainatate si oferirea de sprijin în procesul de angajare.

 

Admiterea se  face în baza unei Metodologii proprii, aprobata de CA, afisata pe site-ul scolii si la avizier.

 

Candidatii pot fi absolventi de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat.

 

Admiterea se face  pe baza de dosar; dosarele se depun  la sediul scolii din Aleea dr. Ana Aslan nr. 18 A, Pitesti.

 

Director,

Prof. ELENA STANESCU

 

OFERTA EDUCATIONALA