Parteneri

Parteneriate cu unitati medico-farmaceutice din judet, pentru instruirea clinica

 • Spitalul Judetean de Urgenta Arges
 • Spitalul de recuperare Bradet
 • Spitalul municipal Curtea de Arges
 • Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni
 • Spitalul Orasenesc Costesti
 • Spitalul Municipal Campulung
 • DGASPC - Centrul de ingrijire si asistenta Pitesti
 • Centrul Medical Colina Primaverii
 • Centrul Medical Sfantul NIcolae Pitesti
 • SC Alexandra Trans SRL-Farmacia Alexandra
 • Unitati farmaceutice (Arges-Farm/S.C.Catena)

 

 Parteneriate internationale:

   Din anul 2000 Scoala Sanitara Postliceala CAROL DAVILA din Pitesti a devenit membra a Modulului Europen de Nursing (ENM), forum european din care, conform regulilor acestuia, pot face parte doar 4 scoli de profil dintr-o tara. In cadrul acestui parteneriat  s-au derulat  pana in prezent 112 schimburi internationale de elevi si profesori si  10 manifestari stiintifice (conferinte, seminarii etc.)

Reteaua ENM a fost înfiintata în anul 1994, în Lewes, Sussex, Marea Britanie avand în prezent un numar de 26 de institutii membre, din 13 tari europene. Pentru programul ENM pot aplica doar elevii/studentii scolilor membre în Reteaua ENM (doar calificarea AMG) într-un program de 3 stagii pe an ( în lunile mai, aprilie, octombrie) cu durata de 2 saptamâni.

Obiective

-         o mai buna întelegere a problemelor profesionale si culturale europene, care vor promova si evidentia îngrijirile medicale, în diferite contexte

-         sa dezvolte constiinta, întelegerea si respectul elevilor/studentilor fata de celelalte culturi si acceptarea diferentelor culturale

-         o mai buna întelegere a rolului si culturii profesionale dar si a propriei lor identitati culturale

 Rezultate

-         elevii/studentii vor constientiza influenta pe care o are cultura asupra sanatatii, asistentei sociale si a nursingului ca profesie

-         elevii/studentii vor fi capabili sa aprecieze experienta acumultata în urma schimbului de cunostinte multi-culturale

-         elevii/studentii vor dobândi noi abilitati, cunostinte si competente profesionale

 

 

ERASMUS +

 

 

Proiect nr. 2019-1-RO01-KA116-061851

Mobilitatile practice transnationale - cheia insertiei profesionale a asistentilor medicali


Un obiectiv prioritar al formarii profesionale a elevilor scolii noastre îl constituie efectuarea unor stagii de practica într-un mediu real, în care beneficiarii procesului de învatamânt sa dobândeasca cunostinte, competente si aptitudini care sa le permita sa fie cât mai buni pe piata muncii.

În acest context, Programul Erasmus + si detinerea din anul 2017 a  CARTEI VET (o recunoastere a derularii cu succes a cel putin 3 proiecte cu finantare europeana), au oferit sansa efectuarii unor mobilitati internationale pentru elevii si profesorii scolii.

Proiectul Erasmus + nr. 2019-1-RO01-KA116-061851  Mobilitatile practice transnationale - cheia insertiei profesionale a asistentilor medicali” este un Proiect de mobilitate si  are ca beneficiar Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti.

Participanti:

 • 24 elevi din anul III calificarea profesionala Asistent medical generalist          
 •  1 profesori  VET

 Parteneri de primire:

 • Partener 1 ( P1) - Spitalul Charles Perrens din Bordeau, Franta
 • Partener 2 ( P2) - Beneavin House Nursing Home Dublin, Irlanda
 • Partener 3( P3) - Senioren-Park Carpe Diem Wermelskirchen Germania

 

 


 ERASMUS +

 

Proiect nr. 2018-1-RO01-KA116-047810

„ Dezvoltarea competentelor practice de nursing in context european

– calea spre o cariera profesionala de succes

 

Un obiectiv prioritar al formarii profesionale a elevilor scolii noastre îl constituie efectuarea unor stagii de practica într-un mediu real, în care beneficiarii procesului de învatamânt sa dobândeasca cunostinte, competente si aptitudini care sa le permita sa fie cât mai buni pe piata muncii.

În acest context, Programul Erasmus + si detinerea din anul 2017 a  CARTEI VET (o recunoastere a derularii cu succes a cel putin 3 proiecte cu finantare europeana), au oferit sansa efectuarii unor mobilitati internationale pentru elevii si profesorii scolii.

Proiectul Erasmus + nr. 2018-1-RO01-KA116-047810„DEZVOLTAREA COMPETENTELOR PRACTICE DE NURSING  IN CONTEXT EUROPEAN  -  Calea spre o cariera profesionala de succes”, este un Proiect de mobilitate si  are ca beneficiar Scoala Sanitara Postliceala Carol Davila din Pitesti.

Participanti :

- 20 de elevi, selectati dintre elevii  anului III, calificarea profesionala Asistent medical generalist

-  2 profesori de instruire practica

  Parteneri de primire:

 - Centrul Spitalicesc Charles Perrens din Bordeaux – Franta

 - Beneavin House din Dublin – Irlanda

Continutul pedagogic

Stagiile de pregatire practica ale elevilor au fost efectuate în doua mari unitati medicale europene, respectiv Centrul Spitalicesc Charles Perrens din Bordeaux – Franta pentru modulul de Psihiatrie si nursing specific  si Beneavin House din Dublin – Irlanda pentru modulul Geriatrie, gerontologie si nursing specific.

În stagiile de practica participantii au efectuat 60 de ore de învatamânt clinic din cele 84 de ore obligatorii din curriculum, urmând ca celelalte 24 de ore sa se efectueze în tara, pentru a putea compara si identifica diferentele dintre modul de abordare a îngrijirii în cele 2 sisteme de sanatate si sistemul de sanatate românesc.

Elevii au dobândit:

 • noi cunostinte privind conceptele de nursing ce se aplica în alte sisteme de sanatate, respectiv modelul Virginiei Henderson adaptat la îngrijirea persoanelor cu afectiuni psihice în Franta si modelul Roper, Logan si Tierney privind îngrijirea persoanelor vârstnice  în Irlanda;
 • competente privind utilizarea unor tehnici complexe;
 • competente specifice privind identificarea problemelor de dependenta si stabilirea diagnosticelor de îngrijire la pacienti cu boli psihice sau vârstnici, privind elaborarea planului de îngrijire  si  aplicarea interventiilor proprii si delegate ;
 • abilitati de comunicare profesionala într-o limba straina, de integrare  în echipe de lucru multidisciplinare si în comunitati multiculturale.

Profesorii VET au efectuat o mobilitate la Beneavin House din Dublin – Irlanda cu scopul  de a-si largi aria de competente privind utilizarea în actul de predare a unor terapii/proceduri complexe de îngrijire a pacientilor si folosirea unor aplicatii informatice în procesul de  elaborare a planurilor de îngrijire dupa modelul de îngrijire Roper, Logan si Tierney.

Pregatirea participantilor s-a facut înaintea si în timpul mobilitatilor si a vizat:

 • pregtirea  pedagogica (informatii privind organizatiile de primire, aspecte specifice de comunicare, elemente de cultura organizationala, recomandari referitoare la modalitatea de desfasurare a activitatii practice; prezentarea proiectului: tema, scop si obiective, finantare, destinatia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor; prezentarea contractului pentru mobilitate, a acordului de formare );
 •  pregatirea lingvistica (aprofundarea comunicarii profesionale în limba de stagiu franceza sau engleza, respectiv însusirea unor termeni medicali  în comunicarea cu pacientii);
 • pregatirea culturala (cultura si viata sociala  a tarii gazda si a locului în care se desfasoara mobilitatea; participarea la activitati culturale si vizite la obiective culturale din tara gazda).

Monitorizarea si mentoratul au fost asigurate pe toata durata stagiului, de catre tutorii de practica desemnati de partenerii de primire si de  mentori români, prin observare directa si discutii raportate la continuturile acordurilor de formare, prin urmarirea progresului participantilor în efectuarea sarcinilor zilnice si propunerea, dupa  caz, de noi metode de abordare a acestora. Evaluarea  s-a facut de catre tutorii de practica prin evaluare formativa si prin evaluare sumativa, în ultima zi de stagiu, care a durat 6 ore si a constat în sustinerea unui plan de îngrijire elaborat de participant dupa modelul partenerului de primire si efectuarea unei interventii proprii sau delegate.

Certificarea cunostintelor, competentelor si abilitatilor dobândite de catre participanti în urma evaluarii, s-a facut  prin obtinerea de catre fiecare participant a Certificatului de mobilitate Europass.

Diseminarea si valorizarea rezultatelor se va face prin:

- prezentarea de catre participanti a planurilor de îngrijire elaborate si a experientelor  traite în timpul mobilitatilor; realizarea unui portofoliu cu cele  40 de planuri de îngrijire elaborate de participanti pentru biblioteca scolii; organizarea unui concurs de fotografii; postarea infomatiilor pe site-ul si contul de facebook ale scolii;

-elaborarea unui Ghid de practica care sa contina planuri de îngrijire si proceduri de lucru dupa modelul de îngrjire francez si irlandez si prezentarea acestuia  în cadrul Cercurilor pedagogice judetene.

Finantarea activitatilor derulate în cadrul proiectului este  în valoare de 48.410 Euro, repartizata pe linii bugetare astfel:

-          subzistenta participanti elevi - 31360  Euro

-          suzistenta profesori VET – 1800 Euro

-          transport participanti elevi - 6350 Euro

-          transport profesori VET- 720 Euro

-          costuri exceptionale – 480 Euro

-          organizare -7700 Euro

Mobilitatile efectuate în cadrul proiectului au reprezentat o sansa unica pentru participanti de a-si spori valoarea lor profesionala, de a întelege mecanismul de adaptare culturala în îngrijirea bolnavului. Perspectiva diferita a îngrijirii bolnavului, respectul deosebit purtat acestuia, precum si locul si rolul asistentului medical generalist în cadrul unei echipe, au reprezentat punctele cele mai importate în impactul mobilitatilor asupra elevilor. În urma mobilitatilor a crescut stima de sine a participantilor, încrederea în fortele lor si dorinta de a lucra ca asistenti medicali generalisti într-un sistem de sanatate performant. Multi aleg sa plece dincolo de granitele tarii si sa aplice ceea ce au învatat, dar  sunt si absolventi care au decis ca trebuie sa-si aduca propria contributie la dezvoltarea sistemului national de sanatate, sa implementeze aici, în tara noastra conceptele moderne si competentele pe care si le-au însusit, sa aduca speranta bolnavilor si sa contribuie la dezvoltarea de ansamblu a societatii românesti. Si în tara, dar si în afara ei, absolventii scolii noastre, beneficiari ai mobilitatilor Erasmus sunt foarte apreciati de catre angajatori, dar si de catre cei pe care îi îngrijesc.

 

     Manager de Proiect,

      Elena Stanescu

 

 

NOUTATI SI EVENIMENTE
21.11.2019
DIPLOMA DE EXCELENTA
O intalnire a comunitatii EduManager.ro dezvoltata de Oameni si Companii EduManager.ro- Liderul informatiei in educatie
...mai mult
05.09.2019
Festivitatea de deschidere a Scolii Sanitare Postliceale *Carol Davila* din Pitesti
Festivitatea de deschidere a Scolii Sanitare Postliceale *Carol Davila* din Pitesti pentru anul scolar 2019-2020 va avea loc în data de 09 septembrie 2019, ora 15, la sediul Scolii din Bld. I.C. Bratianu în incinta Colegiului Tehnic Armand Calinescu (fostul Miu).
...mai mult
23.07.2019
Reuniunea de diseminare/ valorizare a rezultatelor Proiectului nr. 2018-1-RO01-KA116-047810
Proiect nr. 2018-1-RO01-KA116-047810 „ Dezvoltarea competentelor practice de nursing in context european – calea spre o cariera profesionala de succes”
...mai mult