Școala Sanitară Postliceală

Carol Davila Pitești

O ŞANSĂ ÎN VIAŢĂ! VĂ OFERIM UN CLIMAT ŞCOLAR MODERN, RODUL A 23 ANI DE EXPERIENŢĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE!

Misiunea scolii este de a forma profesionişti  competenţi, motivaţi pregatiti pentru o societate in schimbare.

Având în vedere domeniul de pregatire medical şi calificările profesionale de asistenţi medicali ce vizează  îngrijirea, recuperarea, sănătatea publică, şcoala urmăreşte să dezvolte la elevi cunoştiinţele, atitudinile, competenţele şi abilităţile profesionale, dar şi motivarea personală de a exercita o profesie nobilă in continua adaptare la noile schimbari din societate. Școala Sanitară Postliceală CAROL DAVILA Pitești, oferă un  proces de învatamant postlicel de nivel 5 ISCED, in domeniul Sanatate si asistenta pedagogica pentru calificari profesionale acreditate respectand standardele profesionale si curriculumurile aprobate la nivel national prin Ordine ale ministrului educatiei .

Descoperă-ți vocația, formează-ți viitorul. Aici la Școala Sanitară Postliceală Carol Davila Pitești, visurile tale devin realitate

Invățământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale stabilite de Ministerul Educației în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor.

În învățământul postliceal se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, admiterea realizându-se în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației.

Instruirea Practică în Medii Reale de Lucru

Un obiectiv prioritar al formării elevilor școlii noastre îl constituie efectuarea unor stagii de  practică într-un mediu real, în Romania sau în țări europene, prin care elevii dobândesc cunoștințe, competențe și aptitudini care să le permită să fie cât mai competitivi pe piața muncii. În acest context, școala are ca parteneri de practică 6 unitati medicale din județ și 2 parteneri de practică europeni.

Pregătirea pentru Profesii cerute pe piața muncii

Nursele au un rol esențial în promovarea sănătății, prevenirea bolilor, tratament și îngrijire. OMS estimează că nursele și moașele reprezintă aproape jumătate din numărul total al lucrătorilor din domeniul sănătății din întreaga lume. Cu toate acestea, pentru ca toate țările să atingă obiectivul 3 de dezvoltare durabilă a sănătății și bunăstării pentru toți la toate vârstele, OMS estimează că lumea va avea nevoie de încă nouă milioane de nurse și moașe până în 2030. Aceste locuri de muncă suplimentare reprezintă o oportunitate globală pentru investiții în personalul nursing.

Școala Sanitară Postliceală Carol Davila Pitești  este o școală puternic ancorată în dimensiunea europeană a formării asistenților  medicali,  atît prin parteneriatele europene pe care le are de aproximativ 23 ani cât și prin derularea unor proiecte cu finanțare europeană: 3 proiecte Leonardo da Vinci și 6 proiecte Erasmus+ Pentru buna gestionare a acestor proiecte  scoala a detinut in perioada 2017-2020 CARTA VET, iar In anul 2021 scoala a obtinut  ACREDITAREA ERASMUS  din partea Uniunii Europene prin ANPCDEFP pentru perioada 2021-2027  si un Certificat de excelenta pentru implementarea in conditii excelente a activitatilor de mobilitate in contextul Acreditarii Erasmus in domeniul educatiei si formarii profesionala

Recunoașterea calificării profesionale

Absolvenții scolii care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza deciziilor senatului universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă

Pas cu pas, spre o carieră strălucitoare în domeniul sănătății.

La Școala Sanitară Postliceală Carol Davila Pitești, construim împreună drumul către succesul tău profesional.

Școala Sanitară Postliceală Carol Davila Pitești

Nu doar oferă oportunități de carieră remarcabile, ci și contribuie la îmbunătățirea sistemului de sănătate prin pregătirea profesioniștilor dedicați și bine pregătiți. Elevii care aleg această cale beneficiază de o educație cuprinzătoare, de instruire practică și de suportul necesar pentru a-și atinge potențialul maxim în domeniul sănătății. Astfel, învățământul sanitar postliceal nu este doar o alegere educativă, ci și o investiție într-un viitor profesional solid și satisfăcător.

Noutăți, știri și evenimente

Mult stimată colegă, profesoară Elena Stănescu Ne face o deosebită plăcere ca prin intermediul acestei scrisori să aducem mulțumirile noastre, ca semn de respect și recunoștință din parteae echipei din Republica Moldova, care a participat la Workshop-ul din 05.09.2023 la...

Asociatia de Nursing din România în colaborare cu Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”din Piteşti au organizat două workshop-uri cu tema: „Diagnostice nursing şi utilizarea lor în planul de îngrijire electronic”.

Astazi, elevi ai SSP Carol Davila Pitesti au participat la activitatea extrascolara cu caracter socio-educativ, „Consumul de droguri ne priveste pe toti”, avand ca invitati pe reprezentantii Centrului de Prevenire, Evaluate, Consiliere Antidrog Arges

Astăzi, la SSP Carol Davila din Pitești am desfășurat o activitate informativ- preventivă cu tema ,,Prevenirea violenței asupra cadrelor medicale”. Mulțumim invitaților noștri de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității-I.P.J. Argeș și elevilor participanți!

Felicitări și mulțumiri tuturor persoanelor care ieri, 4 decembrie, au făcut posibilă vizita celor peste 70 de elevi ai Școlii Sanitare Postliceale ,,Carol Davila „din Pitești, la Penitenciarul Mioveni și Penitenciarul-Spital Mioveni!